Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Redfly Planet: Η γλώττα λύνεται στας Ευρώπας

Redfly Planet: Η γλώττα λύνεται στας Ευρώπας: Η γλώττα λύνεται στας Ευρώπας και εν προκειμένω εις Παρισίους (αν έχει εκεί έδρα η εφημερίδα). Σούσουρο ιντερνετικό είχε προκληθεί μετά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: